Регистрацията Ви позволява да виждате съдържанието с научна стойност.

Съгласявам се личните ми данни да се обработват и съхраняват по начина регламентиран в Закона за защита на личните данни в Република България в сила от 01.01.2002 г.

Запомни ме.

Интернет страницата, към която възнамерявате да се присъедините, е предназначена изключително само за медицински специалисти в съответствие с Наредба 4 от 04.03.2009 г. за Условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти в Република България.

Лекарите и магистър-фармацевтите по смисъла на Наредба 4 от 04.03.2009 г. за Условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти в Република България са медицинските специалисти, които могат съответно да предписват и отпускат лекарствени продукти по лекарско предписание.

Декларирам:

че съм експерт, лице по смисъла на Наредба 4 от 04.03.2009 г. за Условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти в Република България

че съм наясно с определението на експерт (медицински специалист) по Наредба 4 от 04.03.2009 г. за Условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти в Република България

че съм наясно с риска, на който се излагам, ако не съм експерт, лице по смисъла на Наредба 4 от 04.03.2009 г. за Условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти в Република България, като влизам в сайт предназначен предимно за медицински специалисти.

Ако човек, който не е експерт (медицински специалист) влезе в този сайт, той рискува да не разбере правилно съдържанието на сайта, което може да доведе до сериозни потенциални последици свързани с това.

* Необходими условия

Napište prosím číslo dva: